Kørselsvejledning

www.birkegaarden-bb.dk

Sådan finder du Birkegaarden / Hov to find Birkegaarden


Vi bor mellem de 2 små landsbyer Karlslunde og Tune


Kommer du fra syd på motorvej E20 eller E47 mod København skal du dreje af ved frakørsel nr 30 "Solrød Nord". Drej til venstre ad Cementvej - kør 300 meter og drej til højre ad Tåstrupvejen. (Mc. Donnalds ligger i dette kryds). Fortsæt godt 3 km. ad  Tåstrupvejen, og drej til venstre i lyskrydset, hvor du kommer ind på Karlslunde Centervej. Efter 3 km - drej til venstre ad  Sortemosen. Det er en lille grusvej, hvor vi bor i den 3. ejendom på venstre side. Det er en hvid ejendom med 2 indkørsler og en stor sten ved den ene indkørsel. (Vær opmærksom på, at mange GPSèr fejlagtigt viser, at man skal køre helt til enden af Sortemosen for at nå til nr 5 - vi bor kun ca. 150 m fra Karlslunde Centervej)

Kommer du fra nord (fra København eller lufthavn) på motorvej E20/E47 skal du dreje af ved frakørsel nr. 29 "Greve Syd" Drej til højre ad Mosede Landevej og følg 2. vej (lige ud) i den rundkørsel, du kommer til efter få hundrede meter. I det første lyskryds drejes til venstre ad Greve Landevej, som følges 2 km. Du kommer nu til et lyskryds, hvor du drejer til højre ad Karlslunde Centervej. Efter 3 km - drej til venstre ad den lille grusvej, Sortemosen, hvor vi bor i den 3. ejendom på venstre side. Der står en stor sten i indkørslen.

Med tog og bus fra København: Tag S- toget i retning mod Køge (linie E og EX) til Karlslunde Station. I dagtimerne kører toget ca. hver 10. minut. Fra Karlslunde Station kan man tage bus nr. 224 mod Tune. Bed buschaufføren standse ved Sortemosen.

How to find Birkegaarden

Coming from the south on the  motorway E20 or E47 to Copenhagen, turn off at exit No 30 "Solrød Nord".Turn left onto Cementvej- drive 300 meters and turn right onto Tåstrupvej.(There is a Mc.Donnalds at this intersection). Continue approximately 3 km. on Tåstrupvej and turn left at the traffic lights, where you enter Karlslunde Centervej. After 3km -turn left onto Sortemosen. It is a small gravel road. We live in the third property on the left side of the road. It is a white building with 2 driveways and a big rock at one driveway.(Please note that many GPS by a mistake shows that you have to drive all the way to the end of Sortemosen to find No.5 -we live only approx. 150 meters from Karlslunde Centervej)